söndag 19 oktober 2008

Stadsjeepar - till vad?

Det har blivit allt svårare att sälja nya och även begagnade stadsjeepar. Stadsjeepar är ett märkligt fenomen; terränggående maskiner avsedda för stadstrafik. De är svåra att hitta parkeringsutrymme för, ostabila och välter lätt, extremt farliga för bilister i andra fordon vid krockar eftersom de kör in ovanför krockdämpande zoner, bensinslukande, genom sin storhet benägna att invagga föraren i en känsla av osårbarhet vilket ökar olycksrisken, stora källor till utsläpp av koldioxid, dyra i skatt och försäkringar med mera.

Nu inbjuder vi bloggare att komma med förslag på vad man kan använda stadsjeepar till så att de inte behöver vara ute i trafiken. Välkomna med förslag!

söndag 10 februari 2008

Stand-by-el äntligen uppmärksammad

Standby-el har äntligen uppmärksammats som stor energislukare. Det är märkligt att det varit så tyst om fenomenet trots att det varit uppenbart att alla värmealstrande laddare, tranformatorer, TV-apparater etc drar massor av ström helt i onödan. Men tydligen är frågan mogen för en publik aha-upplevelse. Energimyndigheten har lyckats göra en bra och pedagogisk jämförelse att stand-by-el i Sverige motsvarar uppvärmning av 64 000 villor. Men konsumenten har inte så lätt eftersom en del apparater som exempelvis digitalboxar saknar avstängningsknappar och således alltid står påslagna. Men det är också bra att tillverkaren till Playstation 3 får skämmas när det visar sig att den drar 177 watt även om ingen spelar på den.

fredag 8 februari 2008

Mycket pengar att spara med grön IT

Tidningen Techworld har jämfört strömsnåla datorer med standardmodeller. De strömsnåla datorerna halverade energiförbrukningen och enligt tidningens beräkningar kan ett företag med 25 datorer spara 39000 kronor på tre år.

Mest strömsnål i undersökningen var Dell Optiplex 775, som hade en energiförbrukning på 0,04 kilowattimme, mot standarddatorns 0,1.